7位QQ–8位QQ - 不离 靓号

SCK6)J(Y[@$$2[~A`MZ4)OJ.png

扫描微信二维码添加好友  以备不时之需


也可以搜索微信:138-8232-8888添加
YM}[KM`_VAU~5B23ZEW4XNS.jpg

6666600—-普送二代—-54级—42000元   VIP5  财富空间微信正常   66666极品5A豹子00(蛋蛋尾巴) AAAAABB5~L[A5[[_71%5I1DXSHW021.png

 9878888—-普送二代—-51级—38800元   VIP6  987顺子高山流水  8888炸弹尾 98*8888极品发财号 JQU81{WP{742I[2@LO2N~3R.jpg

4444447—-普送二代—-57级—-38000    VIP4  财富微信正常 死空间     极品豹子AAAAAAB  6A QQ图片20190802220754.png

8668888—-谱号二代—-58级—-58000元    VIP5  (发顺顺发发发发) AB组合 极品发财号  财富空间微信正常3_G8J[V1)ZYTV1FI7RB{5M8.jpg

7000066—-普送二代—-53级—-23800元    VIP1  A0000极品客服开 66(顺顺)财富空间微信正常BWWH8ZC[@WE{`GFI57OKKT8.jpg

7000088—-普送二代—-78级—-25800元    VIP1  A0000极品客服开 88(发发)财富空间微信正常_VZ]94Q8MQ6O5OO$~$7]CR8.png

5555955—-普送二代—-13级—-32000元    VIP2  财富空间微信正常 AAAABAA  假全A  九五之尊组合


QQ图片20191013142908.jpg

6166888—-普送二代—-87级—13800元   VIP8  财富空间微信正常   6*66888 ABAACCC  极品168组合 888豹子尾巴


55e427dc8db19a80e270e0462c7f5d91_1568439002795915.jpg

1468888—-普送二代—-33级—-18888元  VIP1  财富空间微信正常  (一世顺发发发发) 极品发财号  8888豹子尾巴ZA1RVD(DOPH)FPZC8${L[~O.jpg

5888899—-普送二代—-39级—15000元   VIP3  财富空间微信正常   *888899高仿  (我发发发发久久)极品发财号  内含8888豹子 99尾巴    业务全部年费SS7A0)1$~IAFUQO71HPLHAD.png

 6176666—-普送二代—-69级—15800元   VIP6  财富空间微信正常   6666炸弹尾巴  蓝7黄8粉6 426fed588a643efde78ddfc06e4e041f_1568439260978431.jpg

1133321—-会送二代—-81级—-6200元   VIP8  财富空间微信正常   大皇冠  AABBB开 321结尾  123小数字ABC组合 黄7 超会2020.7063dbe55b85787fd56a8110c0c019647_1568439139488007.jpg

1708883—-会送二代—106级—-5800元   VIP8  财富空间微信正常   大皇冠  内含888  发财号  高等级  超会2020.73e30e6541d32c38795db0bc85550efe3_1565938147123560.jpg

1002106—-普送二代—-78级—-5800元   VIP8  财富空间微信正常   100(客服开) 蓝7红7绿3 超会有效期一年  会员成长值9.4WAPXFJ~UU)R3ORUG~EG2YKDY.png

 1668818—-普送二代—-29级—-5800元   VIP1  财富空间微信正常  (要顺顺发发要发)极品发财号码 168组合  ABCI8J(FF}]81U~3]]9{4S(]BX.jpg

1001951—-普送二代—-30级—-4500元   VIP5  财富空间微信正常   1001(客服开)红4好莱坞3  超会2021.9  红钻2021.7 6aa039b25c335a2a741555ccd007df75_1565938183407298.jpg

1222055—-会送二代—-69级—-5300元   VIP6  财富空间微信正常   大皇冠  元老1开 1222*55高仿  黄7  超会2020.7d492718c4297f26860188b31279a64ca_1565935556103254.jpg

6666990—-普送二代—-36级—10500元   VIP6  财富空间微信正常   6666炸弹开 666699*高仿 ABC组合  9f4a73abf7ed2cc515cdfc5b2dff80a0_1565935567583375.jpg

2222377—-会送二代—-72级—-8800元   VIP8  财富空间微信正常   大皇冠  2222炸弹开 ABC组合 爱爱爱爱想亲亲dd45900edeb3ceed32348e7966487a40_1565935636130584.jpg

2222852—-普送二代—-71级—-8500元   VIP5  财富空间微信正常   大皇冠  2222炸弹开 ABC组合  黄7红4f123e631e18e9f4d89033b02ff1ddcdf_1565935612100158.jpg

9855551—-普送二代—-53级—-6800元   VIP5  财富空间微信正常   内含5555炸弹 985555*高仿 超会2021.5.20fbfd18363a746ab54e0e6897eee2021f_1565936058945754.jpg

2888852—-普送二代—-70级—10500元   VIP1  财富空间微信正常   大皇冠  内含8888发财号 28888*2高仿  ABC组合0b923c63c4e1bd6d9ebf5dd113c0a14a_1565936021245990.jpg

2999924—-会送二代—-96级—-6500元   VIP8  财富空间微信正常   大皇冠  内含9999炸弹  ABC组合  超会2020.757a8709a5e049a400858de4b94f43b2b_1565936589299984.jpg

2258000—-普送二代—-30级—-7800元   VIP5  财富空间微信正常   2258(爱爱我发)开  8000客服尾巴 豹子尾巴 黄8红4蓝5a1a3992b699fe20f50f2f970e654e32b_1565938652467862.jpg

6262062—-普送二代—-77级—-5800元   VIP6  财富空间微信正常   大皇冠  ABAB*AB类型漂亮  ABC组合3TM]%C540[P`CUYPKP18B30.jpg

 6600200—-普送二代—–2级—-6800元   VIP1  财富空间微信正常   AABBCBB组合  6600*00高仿 漂亮蛋蛋号EXI%QSS$XW_}V(LG2[PU~LO.png

3322002—-普送二代—-48级—-5800元   VIP3  财富空间微信正常   生生爱爱开 332200*高仿  AABBCCB漂亮ABC小数子组合a0ffdc0586595e67fcc3387d30e31752_1565936598764555.jpg

3122212—-普送二代—-26级—-5500元   VIP6  财富空间微信正常   123小数字ABC组合 31222*2假5A 蓝6绿6红5黄3  超会2020.10


VDA9MVAQB4[5YDW0U)E}0VE.jpg

2229069—-会送二代—100级—-4800元   VIP8  财富空间微信正常   大皇冠  222豹子开  小业务号0a4a9928da4551c733e70784b475eefd_1565936618644874.jpg

9811288—-普送二代—-72级—-4300元   VIP6  财富空间微信正常   大皇冠  *ABBCDD组合 内含2对对子 发财号B`2CUGEGJTO56UF]X`{F8QJ.png

2226255—-普送二代—–6级—-3800元   VIP1  财富空间微信正常   AAA开  BB尾巴  222*255高仿  ABC组合760fefc04e80bf6dbf53994c6ad24b60_1565936626134472.jpg

6778997—-普送二代—-69级—-3800元   VIP6  财富空间微信正常   ABBCDDB组合  内含67*89**假顺  黄720b8481b76cab197e8b23ab30305a49a_1565936610947482.jpg

8777978—-普送二代—-37级—-4800元   VIP5  财富空间微信正常   8777*78高仿 789大数字ABC组合76)`04(8V~(O8X@N3IL{U5B.png

6566675—-会送二代—-66级—-4800元   VIP1  财富空间微信正常   大皇冠  65 66 67*棍子递增 567数字ABC组合  带一年超会271f7fdac3906f76979718801606fc48_1565936825303885.jpg

5117993—-普送二代—-76级—-3400元   VIP8  财富空间微信正常   大皇冠  内含AABB 2对对子c2cfd5939e89fd9655688dfb26ab7486_1565936833337533.jpg

9330770—-普送二代—-57级—-3500元   VIP6  财富空间微信正常   黄8红7绿6蓝5  *AABCCB组合 ad19cf214fc2a23d3a5168dc912b449a_1565936841835022.jpg

3882257—-普送二代—-80级—-3500元   VIP6  财富空间微信正常   大皇冠  内含AABB 2对对子W1N@@8M`T%0IKUB86W56@HI.png

1200679—-会送二代—-73级—-3400元   VIP6  财富空间微信正常   大皇冠  黄7红7绿5 业务号M@BA$RP1CN%YQQ]QMRI]EFI.png

1167769—-普送二代—-61级—-3200元   VIP6  财富空间微信正常   11元老开  内含2对对子Z(2H4`1KN)_30_7156NU(D3.png

2855112—-会送二代—-80级—-3800元   VIP6  财富空间微信正常   大皇冠  内含AABB 2对对子  黄8红7QTK0{KCT%_U`1T6XQ2J6QRE.png

7222862—-普送二代—-64级—-4200元   VIP8  财富空间微信正常   大皇冠  黄8红7绿5好莱坞5158ff9c7fedc8723b859c7c0e8a96d78_1565937654133982.jpg

1196137—-普送二代—-65级—-3000元   VIP6  财富空间微信正常   大皇冠  11元老开 137手机结尾_SRL5%E37I6DM`4W2S5)@RQ.png

 9791337—-普送二代—104级—-3800元   VIP8  财富空间微信正常   大皇冠  979回旋开 内AA 一生亲尾巴  高等级1e47a097d73e5019d9849966374fdf4e_1565937667375422.jpg

1158070—–会送二代—–64级—–3800元   VIP7  财富空间微信正常   大皇冠  11元老开  黄5红4 超级会员1年  8070递减9fb47051a5710381e27fe12d792db731_1565937672609036.jpg

1151202—-会送二代—-92级—-4200元   VIP8  财富空间微信正常   大皇冠  11元老开  黄7  *151*202双回旋 普会730天+9GE{J8P7`_A4}]LZA{)@2{4.png

5258835—-普送二代—-71级—-3600元   VIP6  财富空间微信正常   大皇冠  525回旋  52588(我爱我发发)开 Z~7)H0)P83}W_I3CK{82Q}L.png

1636195—-普送二代—-67级—-3200元   VIP7  财富空间微信正常   大皇冠  16361大回旋开 九五之尊尾巴  红7黄77da5c58cb3799289d12638ddde8f386b_1565937679975581.jpg

2237637—-会送二代—-68级—-3300元   VIP7  财富空间微信正常   大皇冠  AA开  AA37*37WIC(W2RT%1)F5U[[FM0YR1J.png

 2376002—-会送二代—-83级—-3300元   VIP8  财富空间微信正常   大皇冠  内含00  0188]D}`H}F0}B@K)[F8E{I.jpg

1887098—-普送二代—-68级—-3600元   VIP6  财富空间微信正常   大皇冠 188开 内含乱顺789WM(JSLO)YLTC{{QRDQ)P7[H.jpg

 9070078—-普送二代—-18级—-2600元   VIP6  财富空间微信正常   黄7红5 90*0078  蛋蛋号码 会员500天+ O4(1[5_X[9FN(CQ_O$V8__C.jpg

 8253530—-普送二代—-64级—-2800元   VIP2  财富空间微信正常   大皇冠  内含ABAB 530(我想你)尾巴M85)CIZ3}SQ`24XM)Z5{9%6.png

 9016978—-普送二代—-78级—-3200元   VIP6  财富空间微信正常   大皇冠 6789乱顺尾巴(_RPJW]DFRN)OMZWAH{NVGR.png

8515908—-普送二代—-63级—–2500元  VIP5  财富空间微信正常   准皇冠  准会6  8开8结尾 内含515回旋60d86680355dd92d8476c9a75aace2a2_1565937686351045.jpg

2679172—-会送二代—-65级—-2800元   VIP6  财富空间微信正常   大皇冠8cad94a91074947cfea89777a766bf87_1567686306112035.jpg

3318788—-普送二代—–3级—-2600元   VIP1  财富空间微信正常   AA开 BB结尾 3318*88高仿(生生要发妻发发)极品发财号0707f0fe1588f0a5e64a84d2831f3677_1565937219140787.jpg

3295055—-普送二代—-60级—-2200元   VIP6  财富空间微信正常   5*55假4A尾巴6ad3999e4e787551e6bf08fb2052031f_1565937225969122.jpg

8960295—-普送二代—-68级—-2900元   VIP6  财富空间微信正常   大皇冠  7d13c116449c4a81eb4943f4a37b6364_1565937249571632.jpg

5813303—-会送二代—-64级—-3300元   VIP7  财富空间微信正常   大皇冠  58(我发)开  33*3假4A尾巴Y(XV5}OSQDHSM475_DCN~2A.jpg

 8726181—-普送二代—-48级—-2600元   VIP7  财富空间微信正常   181回旋尾 超会到2021.8  黄7红5绿5 80)XK]Q4BUWEG`%NEPSFN[7.jpg

 7461582—-普送二代—-67级—-1900元   VIP5  财富空间微信正常   大皇冠8FS[~SCY%CKOE7FJR0K(PHT.png

11553355—普送二代—-26级—-5800元   VIP1  财富空间微信正常   AABBCCBB漂亮类型   ABC组合E[D$B_)0SFAU%03]GO%(03D.jpg

80007251—普送二代—-36级—-3200元   VIO2  财富空间微信正常   8000客服开1001951—-普送二代—-30级—-4500元   VIP5  财富空间微信正常   1001(客服开)红4好莱坞3  超会2021.9  红钻2021.7 

1002106—-普送二代—-78级—-5800元   VIP8  财富空间微信正常   100(客服开) 蓝7红7绿3 超会有效期一年  会员成长值9.6W

1133321—-会送二代—-81级—-6200元   VIP8  财富空间微信正常   大皇冠  AABBB开 321结尾  123小数字ABC组合 黄7 超会2020.7

1151202—-会送二代—-92级—-4200元   VIP8  财富空间微信正常   大皇冠  11元老开  黄7  *151*202双回旋 普会730天+

1158070—–会送二代—–64级—–3800元   VIP7  财富空间微信正常   大皇冠  11元老开  黄5红4 超级会员1年  8070递减

1167769—-普送二代—-61级—-3200元   VIP6  财富空间微信正常   11元老开  内含2对对子

1196137—-普送二代—-65级—-3000元   VIP6  财富空间微信正常   大皇冠  11元老开 137手机结尾

1200679—-会送二代—-73级—-3400元   VIP6  财富空间微信正常   大皇冠  黄7红7绿5 业务号

1222055—-会送二代—-69级—-5300元   VIP6  财富空间微信正常   大皇冠  元老1开 1222*55高仿  黄7  超会2020.7

1468888—-普送二代—-33级—18888元   VIP1  财富空间微信正常  (一世顺发发发发) 极品发财号  8888豹子尾巴

1636195—-普送二代—-67级—-3200元   VIP7  财富空间微信正常   大皇冠  16361大回旋开 九五之尊尾巴  红7黄7

1668818—-普送二代—-29级—-5800元   VIP1  财富空间微信正常  (要顺顺发发要发)极品发财号码 168组合  ABC

1708883—-会送二代—106级—-5800元   VIP8  财富空间微信正常   大皇冠  内含888  发财号  高等级  超会2020.7

1887098—-普送二代—-68级—-3600元   VIP6  财富空间微信正常   大皇冠 188开 内含乱顺789


2237637—-会送二代—-68级—-3300元   VIP7  财富空间微信正常   大皇冠  AA开  AA37*37

2222852—-普送二代—-71级—-8500元   VIP5  财富空间微信正常   大皇冠  2222炸弹开 ABC组合  黄7红4

2222377—-会送二代—-72级—-8800元   VIP8  财富空间微信正常   大皇冠  2222炸弹开 ABC组合 爱爱爱爱想亲亲

2226255—-普送二代—–6级—-3800元   VIP1  财富空间微信正常   AAA开  BB尾巴  222*255高仿  ABC组合

2229069—-会送二代—100级—-4800元   VIP8  财富空间微信正常   大皇冠  222豹子开  小业务号

2258000—-普送二代—-30级—-7800元   VIP5  财富空间微信正常   2258(爱爱我发)开  8000客服尾巴 豹子尾巴 黄8红4蓝5

2376002—-会送二代—-83级—-3300元   VIP8  财富空间微信正常   大皇冠  内含00  

2679172—-会送二代—-65级—-2800元   VIP6  财富空间微信正常   大皇冠

2855112—-会送二代—-80级—-3800元   VIP6  财富空间微信正常   大皇冠  内含AABB 2对对子  黄8红7

2888852—-普送二代—-70级—10500元   VIP1  财富空间微信正常   大皇冠  内含8888发财号 28888*2高仿  ABC组合

2999924—-会送二代—-96级—-6500元   VIP8  财富空间微信正常   大皇冠  内含9999炸弹  ABC组合  超会2020.7


3122212—-普送二代—-26级—-5500元   VIP6  财富空间微信正常   123小数字ABC组合 31222*2假5A 蓝6绿6红5黄3  超会2020.10

3295055—-普送二代—-60级—-2200元   VIP6  财富空间微信正常   5*55假4A尾巴   

3322002—-普送二代—-48级—-5800元   VIP3  财富空间微信正常   生生爱爱开 332200*高仿  AABBCCB漂亮ABC小数子组合 

3882257—-普送二代—-80级—-3500元   VIP6  财富空间微信正常   大皇冠  内含AABB 2对对子

3318788—-普送二代—–3级—-3200元   VIP1  财富空间微信正常   AA开 BB结尾 3318*88高仿(生生要发妻发发)极品发财号


4444445—-普送二代—-88级—45000元   VIP8  财富空间微信正常   黄8绿5  极品豹子AAAAAAB  6A  

5555955—-普送二代—-13级—32000元   VIP2  财富空间微信正常   AAAABAA  假全A  九五之尊组合

5888899—-普送二代—-39级—15000元   VIP3  财富空间微信正常   *888899高仿  (我发发发发久久)极品发财号  内含8888豹子 99尾巴

5117993—-普送二代—-76级—-3400元   VIP8  财富空间微信正常   大皇冠  内含AABB 2对对子

5258835—-普送二代—-71级—-3600元   VIP6  财富空间微信正常   大皇冠  525回旋  52588(我爱我发发)开 

5813303—-会送二代—-64级—-3300元   VIP7  财富空间微信正常   大皇冠  58(我发)开  33*3假4A尾巴

6176666—-普送二代—-69级—15800元   VIP6  财富空间微信正常   6666炸弹尾巴  蓝7黄8粉6 

6666990—-普送二代—-36级—10500元   VIP6  财富空间微信正常   6666炸弹开 666699*高仿 ABC组合 

6262062—-普送二代—-77级—-5800元   VIP6  财富空间微信正常   大皇冠  ABAB*AB类型漂亮  ABC组合

6600200—-普送二代—–2级—-6800元   VIP1  财富空间微信正常   AABBCBB组合  6600*00高仿 漂亮蛋蛋号 

6778997—-普送二代—-69级—-3800元   VIP6  财富空间微信正常   ABBCDDB组合  内含67*89**假顺  黄7

6566675—-会送二代—-66级—-4800元   VIP1  财富空间微信正常   大皇冠  65 66 67*棍子递增 567数字ABC组合  带一年超会


7000066—-普送二代—-53级—23800元   VIP1  A0000极品客服开    66(顺顺)财富空间微信正常

7000088—-普送二代—-78级—25800元   VIP2  A0000极品客服开    88(发发)财富空间微信正常

7222862—-普送二代—-64级—-4200元   VIP8  财富空间微信正常   大皇冠  黄8红7绿5好莱坞5

7655454—-谱送二代—-12级—-3800元   VIP0  7654假全顺高山流水 765顺子+ABAB尾巴好记


8668888—-谱号二代—-58级—-58000元    VIP5  (发顺顺发发发发) AB组合 极品发财号  财富空间微信正常

8668888—-谱号二代—-58级—58000元   VIP5  (发顺顺发发发发) AB组合 极品发财号  财富空间微信正常

8253530—-普送二代—-64级—-2800元   VIP2  财富空间微信正常   大皇冠  内含ABAB 530(我想你)尾巴

8515908—-普送二代—-63级—-2500元   VIP5  财富空间微信正常   准皇冠  准会6  8开8结尾 内含515回旋

8777978—-普送二代—-37级—-4800元   VIP5  财富空间微信正常   8777*78高仿 789大数字ABC组合

8960295—-普送二代—-68级—-2900元   VIP6  财富空间微信正常   大皇冠  


9016978—-普送二代—-78级—-3200元   VIP6  财富空间微信正常   大皇冠 6789乱顺尾巴

9070078—-普送二代—-18级—-2600元   VIP6  财富空间微信正常   黄7红5 90*0078  会员500天+ 

9330770—-普送二代—-57级—-3500元   VIP6  财富空间微信正常   黄8红7绿6蓝5  *AABCCB组合 

9338952—-普送二代—-79级—-3200元   VIP6  财富空间微信正常   大皇冠 

9791337—-普送二代—104级—-3800元   VIP8  财富空间微信正常   大皇冠  979回旋开 高等级

9811288—-普送二代—-72级—-4300元   VIP6  财富空间微信正常   大皇冠  *ABBCDD组合 内含2对对子 发财号

9855551—-普送二代—-53级—-6800元   VIP5  财富空间微信正常   内含5555炸弹 985555*高仿 超会2021.5.20

9878888—-普送二代—-51级—38800元   VIP6  987顺子高山流水  8888炸弹尾 98*8888极品发财号


11553355—普送二代—-26级—-5800元   VIP1  财富空间微信正常   AABBCCBB漂亮类型   ABC组合

16811314—普送二代—-52级—-3800元   VIP7  财富空间微信正常   概念:一路发要一生一世 超级会员2023年

52001317—普送二代—-44级—-3200元   VIP6  财富空间微信正常   概念:我爱你要一生一起 超级会员2022年

66679999—会送二代—-96级—12800元   VIP8  财富空间微信正常  (顺顺顺妻久久久久)极品概念 豹子开炸弹尾巴假AAA*BBBB

80007251—普送二代—-36级—-3200元   VIO2  财富空间微信正常   8000客服开小类型7

1125257—-普送二代—-4级—- 1100元—- AABCBCD

1168189—-普送二代—-4级—- 1200元—- 元老11开 发财号码

1216885—-普送二代—-4级—- 1200元—- 121回旋开 16885一路发发我

2488088—-普送二代—-4级—- 1500元—- 2488*88高仿

2512244—-普送二代—-4级—- 1000元—- AABB尾巴 

3308005—-普送二代—-4级—- 1200元—- 330*00* 内含2对对子

3351799—-普送二代—-4级—- 1300元—- AA开 BB尾巴

3577455—-普送二代—-4级—-  900元—- 内含2对对子

3660655—-普送二代—-4级—- 1200元—- *66*655 内含2对对子

3773566—-普送二代—-4级—- 1200元—- 内含2对对子

3881211—-普送二代—-4级—- 1300元—- *881*11 内含2对对子 

4588998—-普送二代—-4级—- 1100元—- 8899  AABB

5359391—-普送二代—-4级—- 1400元—- 535+939双回旋

5663229—-普送二代—-4级—- 1200元—- 内含2对对子

6578123—-普送二代—-4级—- 1000元—- 5678乱顺子开 123顺子尾巴

7176575—-普送二代—-4级—- 1600元—- 717+575 双回旋 内含567顺子

7533319—-普送二代—-3级—- 1600元—- 含内3A

7679736—-普送二代—-4级—- 1200元—- 7*7*7** 棍子号 

8553088—-普送二代—-4级—- 1800元—- 8开88尾巴 内含2对对子

8558801—-普送二代—-3级—- 1700元—- 内含5588 

9500118—-普送二代—-3级—- 1600元—- 九五至尊开 要要发尾巴 内含AABB

9954770—-普送二代—12级—- 1000元—- 久久开 内含2对对子


普通7送无4

1120536—-普送二代—-4级—- 900元—- 元老11开

1305712—-普送二代—-4级—- 850元—- 130手机开

1316238—-普送二代—-4级—- 900元—- 131手机开+回旋

1563857—-普送二代—-4级—- 800元—- 156手机开

1570373—-普送二代—-4级—- 900元—- 157手机卡+373回旋尾

1756928—-普送二代—-4级—- 900元—- 175手机开+928久爱发

1861853—-普送二代—-4级—-1000元—- 186手机开+假山18*18*

2126692—-普送二代—-4级—- 800元—- 212回旋开+内AA

2138503—-普送二代—-4级—- 650元—- 2168爱一生发开

2315965—-普送二代—-4级—- 650元 

2519737—-普送二代—-4级—- 700元—- 737回旋尾

2596910—-普送二代—-4级—- 700元—- 内5969递增

2612963—-普送二代—-4级—- 650元

2667919—-普送二代—-4级—- 800元—- 内AA+919回旋尾

2898956—-普送二代—-4级—- 800元—- 8989ABAB

2955178—-普送二代—-4级—- 700元—- 内AA+178手机尾


3019635—-普送二代—-4级—- 650元

3120351—-普送二代—-4级—- 650元

3127123—-普送二代—-4级—- 900元—- 12*12*假山+123顺子尾

3156385—-普送二代—-4级—- 700元—- 3*5 3*5假山 

3161068—-普送二代—-4级—- 700元—- 内161回旋+68尾

3197811—-普送二代—-4级—- 700元—- AA尾

3231025—-普送二代—-4级—- 750元—- 3231递减开  

3278657—-普送二代—-4级—- 650元

3289101—-普送二代—-4级—- 780元—- 8910顺子+101回旋尾

3510385—-普送二代—-4级—- 650元

3513565—-普送二代—-4级—- 750元—- 35*35*假山+565回旋尾

3568637—-普送二代—-4级—- 700元—- 内686回旋

3602139—-普送二代—-4级—- 650元

3712282—-普送二代—-4级—- 700元—- 22*2+282回旋尾

3788612—-普送二代—-4级—- 750元—- 内88AA

3803173—-普送二代—-4级—- 680元

       

5051062—-普送二代—-4级—- 750元—- 505回旋+5051递增

5162208—-普送二代—-4级—- 700元—- 内AA

5611029—-普送二代—-4级—- 750元—- 内AA+029西安区号

5731517—-普送二代—-4级—- 650元 

5770215—-普送二代—-4级—- 700元—- 内AA

5781227—-普送二代—-4级—- 700元—- 内AA

5837885—-普送二代—-4级—- 950元—- 58开+885尾 内含3条8

5963691—-普送二代—-4级—- 720元—- 96*69大回旋

5972532—-普送二代—-4级—- 650元


6138128—-普送二代—-4级—- 750元—- 1*8 1*8假山

6185675—-普送二代—-4级—- 950元—- 618开+567顺子 

6192660—-普送二代—-4级—- 700元—- 内AA

6328006—-普送二代—-4级—- 750元—- 006尾巴

6369108—-普送二代—-4级—- 700元—- 636回旋开

6517153—-普送二代—-4级—- 720元—- 51*15大回旋

6522367—-普送二代—-4级—- 700元—- 内AA

6569258—-普送二代—-4级—- 750元—- 656回旋开+258尾巴

6753503—-普送二代—-4级—- 700元—- 内535回旋

6900769—-普送二代—-4级—- 800元—- 0769广东东莞区号

6976838—-普送二代—-4级—- 750元—- 838回旋尾


7282032—-普送二代—-4级—- 700元—- 内282回旋

7231262—-普送二代—-4级—- 700元—- 262回旋尾

7083122—-普送二代—-4级—- 700元—- AA尾

8033506—-普送二代—-4级—- 700元—- 内AA

8269613—-普送二代—45级—- 880元—- 高等级

8591078—-普送二代—57级—-1000元—- 高等级

9592837—-普送二代—-4级—- 700元—- 959回旋开 95至尊


带4的7送  

1249324—-普送二代—-4级—- 600元—- 1开

1313842—-普送二代—-4级—- 750元—- 1313开

1320794—-普送二代—-4级—- 700元—- 0794江西抚州市区号

1345109—-普送二代—-4级—- 750元—- 1开+345顺子

1452830—-普送二代—-4级—- 600元—- 1开

1459120—-普送二代—-4级—- 600元—- 1开

1524879—-普送二代—-4级—- 600元—- 1开

1744516—-普送二代—-4级—- 650元—- 1开+内AA 

1744896—-普送二代—-4级—- 650元—- 1开+内AA

1755410—-普送二代—-4级—- 650元—- 1开+内AA

1827940—-普送二代—-4级—- 600元—- 1开

1926414—-普送二代—-4级—- 650元—- 1开+414回旋尾


2313054—-普送二代—-4级—- 600元—- 2313递减开  

2487662—-普送二代—-4级—- 600元—- 内AA

2554284—-普送二代—-4级—- 600元—- 内AA

2585423—-普送二代—-4级—- 600元—- 内回旋585

2840895—-普送二代—-4级—- 650元—- 0895西藏昌都市区号


3040647—-普送二代—-4级—- 600元—- 3040递增开

3240241—-普送二代—-4级—- 580元

3404966—-普送二代—-4级—- 600元—- AA尾

3421956—-普送二代—-4级—- 580元

3435964—-普送二代—-4级—- 600元—- 3435递增开

3458774—-普送二代—-4级—- 750元—- 345顺子开+内AA

3459612—-普送二代—-4级—- 700元—- 345顺子开

3466169—-普送二代—-4级—- 650元—- 内AA+回旋616

3482365—-普送二代—-4级—- 550元

3509943—-普送二代—-4级—- 600元—- 内AA

3524672—-普送二代—-4级—- 550元

3540489—-普送二代—-4级—- 600元

3632144—-普送二代—-4级—- 780元—- 363回旋开+321顺子+AA尾

3695240—-普送二代—-4级—- 550元

3746852—-普送二代—-4级—- 550元

3809454—-普送二代—-4级—- 600元—- 454回旋尾

3854592—-普送二代—-4级—- 600元—- 内545回旋

3938421—-普送二代—-4级—- 650元—- 3938递减开

3966364—-普送二代—-4级—- 650元—- 内AA+66*6


4026023—-普送二代—-4级—- 680元—- 023重庆区号

4177484—-普送二代—-4级—- 680元—- 内AA+484回旋尾

4265918—-普送二代—-4级—- 600元—- 918尾

4261006—-普送二代—-4级—- 600元—- 006尾

4407513—-普送二代—-4级—- 600元—- AA开

4653687—-普送二代—-4级—- 550元

4712618—-普送二代—-4级—- 580元—- 618尾


5300394—-普送二代—-4级—- 750元—- 0394河南周口市区号

5581534—-普送二代—-4级—- 650元—- AA开

5945744—-普送二代—-4级—- 600元—- AA尾

5964530—-普送二代—-4级—- 550元

6489020—-普送二代—-4级—- 600元—- 020回旋尾

6469803—-普送二代—-4级—- 600元—- 646回旋开

6526874—-普送二代—-4级—- 550元

7146144—-普送二代—-4级—- 600元—- 14*14*假山+AA尾不离 靓号    版权所有      【网站后台登陆】